ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Η Οργάνωση Παραγωγών του Α.Ε.Σ. Κουτσουρά, επικαιροποίησε την αναγνώρισή της από την πρωτοβάθμια επιτροπή αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.), των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.) και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.) της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ως Ο.Π. στον τομέα ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς, και συγκεκριμένα στο προϊόν ελαιόλαδο, τον Ιανουάριο του 2018.

Τα μέλη της Ο.Π. του Α.Ε.Σ. Κουτσουρά είναι διακόσια είκοσι πέντε (225) και συμμετέχουν στην εφαρμογή προγράμματος εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) για την τριετία 2018 – 2021, βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,  με την υπ’ αριθμ. 600/25193/30.03.2018 Υ.Α.

Η Ο.Π. του Α.Ε.Σ. Κουτσουρά υλοποίησε επιτυχώς αντίστοιχο πρόγραμμα εργασίας κατά την τριετία 2015 – 2018, βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 1802/36612/31.03.2015 Υ.Α., μέσω του οποίου προχώρησε στην εφαρμογή υπηρεσιών και στην προμήθεια πάγιου εξοπλισμού.

Τα προγράμματα Ο.Ε.Φ. περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που αποτελούν ολοκληρωμένο σχέδιο για την βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιόλαδου. Δεδομένου ότι στην περιοχή παράγεται το φημισμένο ελαιόλαδο ΠΟΠ Σητεία Λασιθίου Κρήτης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος και την τήρηση των προδιαγραφών που το καθιστούν προϊόν γεωγραφικής ένδειξης. 

ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ-09

Επικοινωνήστε μας

Δεν είμαστε εδώ αυτή την στιγμή , αλλά μπορείτε να μας στείλετε ένα mail και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?