Προσκλήσεις ΠΕ 2018-2021

Πρόσκληση 1

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή Συμβούλου Διαχείρισης για την υποστήριξη της Ο.Ε.Φ.

Για να δείτε την Πρόσκληση παητστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

 

Πρόσκληση 2

 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου με σκοπό την υποστήριξη της Ο.  Ε . Φ.

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

 

Πρόσκληση 3

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το έργο της δραστηριότητας Δi.4  με τίτλο “Προμήθεια χορτοκοπτικών”  του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο. Ε. Φ.

Για να δείτε την Πρόσκληση παητστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

 

Πρόσκληση 4

 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το έργο της δραστηριότητας Δiv.2  με τίτλο “Προμήθεια εξοπλισμού για λειτουργία κοινής άλεσης”  του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο. Ε. Φ.

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

 

Πρόσκληση 5

 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το έργο της δραστηριότητας Δiv.3  με τίτλο “Προμήθεια διαχωριστήρα”  του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο. Ε. Φ.

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

 

Τεχνικά Δελτία ΠΕ 2018-2021

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Bii.1

“Πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος λίπανσης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.” . Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Bii.2

“Πιλοτική εφαρμογή για την επεξεργασία και αξιοποίηση υπολειμμάτων κλαδέματος σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.”. Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Biv

“Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3”. Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Γiii.1

“Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης επιτόπου στον αγρό για τους παραγωγούς της ΟΕΦ” . Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Γiii.2

“Ετήσια μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος/ Δημιουργία κλιματικά ουδέτερου προϊόντος”. Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Γiv

“Χρήση ειδικού εργαλείου για την κατάρτιση και επικοινωνία των παραγωγών ”. Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Δi.4

“Προμήθεια χορτοκοπτικών”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Δiv.2

“Προμήθεια εξοπλισμού για κοινή άλεση”

 Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Δiv.3

“Προμήθεια διαχωριστήρα”

 Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Eii

“Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας και της Ασφάλειας των Τροφίμων στο ελαιοτριβείο της ΟΕΦ ΑΕΣ Κουτσουρά και το ελαιοτριβείο του ΑΕΣ Σταυροχωρίου”. Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης ΣΤi

“Επικοινωνιακό πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ. Προβολή και προώθηση μέσω Διαφήμισης, Δημοσίων Σχέσεων, Δημιουργικού Σχεδιασμού και Περιεχομένου, Ενημέρωσης και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.”. Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης ΣΤii

“Προβολή και Προώθηση μέσω Νέων Ψηφιακών Εργαλείων”. Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Επικοινωνήστε μας

Δεν είμαστε εδώ αυτή την στιγμή , αλλά μπορείτε να μας στείλετε ένα mail και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?